/

Debatt: Bygg ut Västra Stambanan, Göteborg-Floda-Alingsås!

Regeringen drar i nödbromsen för snabba tåg
I december beslutade Regeringen om ett direktiv, där Trafikverket får uppdraget att leverera en ny analys. I direktivet framgår den nya regeringens inställning:
Satsningar på järnväg bör i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt.
Regeringens tillkännagivande innebär att Västra Stambanan, och särskilt sträckan Göteborg-Floda-Alingsås, är tydligt i fokus. Äntligen! Denna del av Stambanan har varit väl kvalificerad för utbyggnad under lång tid.
Därför att:

  • Ändpunktsinvesteringar: Stockholm (Citybanan/getingmidjan) är genomförd och nu står Göteborg på tur. Banan blir robust och snabbtågen Göteborg-Stockholm klarar sträckan på 2 timmar och 30 minuter.
  • Göteborgs hamn förser Sverige och Norden med gods. Huvuddelen av godset transporteras till/från hamnen på Västra Stambanan.
  • Transportbranschen är i snabb förändring (grön omställning) koldioxidreduktion med 70% till 2030, betyder mer och mer gods på järnväg. Kapaciteten på Stambanan – godsets huvudtrafikled – måste förstärkas.
  • Kvicklera i nuvarande bansträckning (Säveådalgången) innebär ständig oro. Skredet (1913) vid Aspen (Jonsered),  tog 6 månader att reparera, det kan hända igen.Med tanke på det omfattande utredningsarbete som bedrivits under den senaste 10-årsperioden finns rejäl möjlighet att projektet kan genomföras i närtid. Här följer en kort resumé:
  • Trafikverket: Åtgärdsvalsstudie (2015) genomförs på den aktuella sträckan.
  • Tankesmedjan / Järnvägsföreningenpresenterar ”2 spår i tunnel norr om Aspen” (2009), en s.k. Grödingelösning.
  • Västra Stambanegruppen, i samverkan med Götalandsregionen och kommunerna: indikativ lokaliseringsutredning (2019).
  • Kommunerna Partille, Lerum och Alingsås: erbjuder ny lokalisering för tillkommande spår, en s.k. Grödingelösning. Korridoren har stark politisk uppslutning och bygdens folk har också gett klartecken.

Lokaliseringen / tunneldragningen norr om Aspen är en egen korridor, varför ingen konflikt med pågående trafik förekommer. Med en byggtid på 6-8 år, är det av största vikt att byggandet inte behöver samsas med den dagliga trafiken.
Notera att sträckan norr om Aspen är en kilometer kortare än motsvarande sträcka utmed befintlig bana.
Tankesmedjan/Järnvägsföreningen uppmanar Regeringen att omgående låta Trafikverket starta den första fasen i den formella processen, d v s genomföra lokaliseringsutredningen på sträckan Göteborg-Floda-Alingsås.
Mot bakgrund av det omfattande förarbetet kan detta skede hanteras smidigt, vilket innebär att byggstart kan ske ganska snart och spåren vara färdiga för trafikering i början av 2030-talet.

Björn Stahre, ordf. Järnvägsföreningen
Lennart Wassenius, vice ordf. Järnvägsföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Film om bysmeden i Tollered

Nästa Berättelse

Elkrisen: Kommunstyrelsen föreslår anstånd med betalning

Senaste artiklarna