/

Carin Bielkes liv blir bygdespel

Carin Bielke levde under 1600-talet på Öijared säteri. Nu blir hennes liv ett bygdespel den 17 oktober.
BILD: STORA LUNDBY HEMBYGDSFÖRENING

Den 17 oktober berättas historien om Carin Bielke med ett bygdespel i Stora Lundby kyrka.

– Vi vill levandegöra den lokala historien och skildra en stark kvinna som levt ett händelserikt liv, säger Iréne Johansson.
Carin Bielke levde under större delen av sitt liv på Öijared säteri som hon fick i morgongåva av sin första make Knut Göransson Ulfsparre. Han dog dock långt före Carin Bielke som levde fram till 1695, båda ligger för övrigt begravda i kryptan under golvet på Stora Lundby kyrka i Gråbo.
Nu väcks minnet av henne till liv igen genom ett samarbete mellan Stora Lundby hembygdsförening, Stora Lundby församling, Studieförbundet Vuxenskolan och Lerums kommun.
– Jag tror inte att det är allmänt känt att hon bodde här i trakten så det blir nog en nyhet för många. Men hennes vapensköld och många av hennes gåvor finns kvar i Stora Lundby kyrka där vi ska levandegöra historien genom ett bygdespel med lokala skådespelare, berättar Iréne Johansson som är vice ordförande i Stora Lundby hembygdsförening och dessutom håller i pjäsens regi.
– Det finns olika uppgifter kring Carin Bielkes födelseår. Vi har gjort en konstnärlig tolkning och valt det senare årtalet, år 1606. Det blir mer spännande att hon blev bortgift som 17-åring än 23-åring. Totalt överlevde hon tre makar och dessutom förlorade hon alla sin sju barn. Men trots alla sorger och bedrövelser orkade hon kämpa på och vara givmild genom att hjälpa andra människor.
Carin, eller Catharina som hon också omnämns i vissa texter, använde sitt hem Öijared säteri som en plats där fattiga och sjuka kunde få hjälp.
– Hon var väldigt omtyckt och levde ett händelserikt liv. Pappan Claes Bielke blev landsförvisad, på grund av sina katolska böjelser, till Polen av Karl IX och Carin föddes under båtresan dit. Tio år senare fick familjen återvända när Gustav II styrde.
Planerandet och manusskrivandet har pågått sedan före jul. Elever från Kulturskolan står för musiken och tidstypiska dräkter har hyrts in från föreningen Nääskrönikan. Pjäsen kommer att spelas vid två tillfällen den 17 oktober, klockan 16 och 18. På grund av rådande pandemi behöver publiken anmäla sitt intresse i förväg till Iréne Johansson.
Kontakta Iréne Johansson för biljettbokning: Sms:a 076- 894 08 70 eller maila bo.irene.johansson@telia.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Skördefest i Floda

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Intressanta Covid19-länkar

Senaste artiklarna