Aspen camping

20 träff(ar).

Vad händer med Aspen Camping?

///
333 synpunkter
1

 Fyra år efter att Lerums enda campingplats Aspen Camping stängdes har kommunen ännu inte lyckats få igång verksamheten där.   Samhällsbyggnadsnämnden beslutade  i mars att godkänna ett arrendeavtal, men  beslutet överklagades.  Nu ligger ärendet i förvaltningsrätten i Göteborg i väntan på att avgörande. Det innebär att campingturister inte heller i år kan övernatta i Lerum.

Aspen Camping och strandskyddet

431 synpunkter

Länsstyrelsen kommer att pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens för campingen Länsstyrelsen har beslutat att pröva Lerums kommuns beslut den 8 februari 2024 i ärende M2023-2178, 432 om strandskyddsdispens för utvidgning av campingområde samt ersättning av brygga på fastigheten Almekärr 3:40, Lerums kommun. Motivering till beslutet Länsstyrelsen behöver närmare granska de särskilda skäl som anförs som

Aspen camping på gång

//
1295 synpunkter

Lerums Kommun gör ett nytt försök att få till campingverksamhet i Aspedalen. Två tidigare upphandlingsförsök har inte gett något resultat. – ”Vi tycker att det är viktigt med en camping här i Lerum, säger kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad. Vi går nu ut med en så kallad RFI, en request for information, om campingverksamhet i Lerum.

Aspen Camping åter på dagordningen

/
1852 synpunkter

I morgon, onsdagen den 9 juni, diskuterar kommunstyrelsens arbetsutskott framtiden för campingplatsen vid Aspen.. Fyra förslag från kommunförvaltningen 1. Arrende – ett arrendeavtal upprättas med en ny entreprenör som arrenderar marken för att driva camping. Verksamhetens utformning kan inte påverkas. 2. Tjänstekoncession med full investering – Lerums kommun står för hela investeringen i en ny

Aspen Camping och kommunen

/
957 synpunkter

I Lerums Tidning den 27 februari uppger sektorschef Annika Sjöberg korrekt: ”Vi har ingen som i nuläget beviljas ekonomiskt bistånd för att bo på campingen.” Hon kan inte svara på om kommunen längre tillbaka har betalat hyra för boende. – ”Men vi vet att vi inte betalar just nu, och har inte gjort på många

Debattartikel: Aspen camping går i graven?

///
2418 synpunkter
2

Tyst, trist och uselt agerat av Lerums kommun: Lerums kommun har 2018-05-21 sagt upp arrendet för marken där campingen ligger per 2019-06-30. Detta har skett 25 år efter att campingplatsen anlades, allt enligt avtal. Så långt inga problem. Vi som driver campingen började redan för fem år sedan att söka dialog med kommunen för att få

Campingavtalet överklagat

/
954 synpunkter

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget till avtal med Nordisk VillavagnarAB, har överklagats av två av de som själva lämnat in intresseanmälan. I sitt överklagande hävdar de att den som fick avtalet lämnade in intresseanmälan för sent. De hävdar också att samhällsbyggnadsnämndens beslut teckna avtal utan upphandling strider mot

Länsstyrelsen säger nej till utökad camping

//
1061 synpunkter

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar att upphäva den del av strandskyddsdispensen, beslutad av Lerums kommun, som gäller utökning av campingen vid Aspen. Den av kommunen föreslagna utökningen av campingområdet berör en yta om ca 14 000 kvm. Länsstyrelsen godkänner den del av strandskyddsdispenser, som rör ersättning av befintlig brygga med en ny på fastigheten

Krönika: Blir det någon camping i Lerum till sommaren?

///
986 synpunkter
1

Aspen camping har varit en följetong sedan 2019 då kommunen beslutade att Aspen camping AB inte skulle få förlängt arrende. Två misslyckade försök att hitta ny arrendator gjordes. Förts nu efter fem år finns ett förslag på ny arrendator. Den 2 februari gick kommunen, genom sektor samhällsbyggnad, ut med att man söker arrendator till Aspen

Camping till sommaren?

1303 synpunkter

Det är fortsatt ovisst om Aspen camping. Kommunen har gjort två upphandlingar förra året men inte fått in några anbud. De som drivit campingen i 25 år får inte förnyat förtroende och har inte lämnat något anbud i de upphandlingar som varit. De anser att det inte möjligt att driva en camping på de villkor