//

Så här ska Noisun finansieras

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har beslutat att projektet Noisun, bullerskyddet med solfångare, ska finansieras genom att ”låna” pengar från framtida investeringsmedel från 2015 och 2016 -års investeringsplan. Man ger Sektor samhällsbyggnad uppdraget att sköta upphandlingen av entreprenad för byggnation av bullerskydd med solfångare – Noisun Förutsatt att Kommunfullmäktige godkänner detta. 
Vilka pengar? Sker det genom upplåning eller ska det tas från annat konto?
Informationschef Monica Forsell: –Tidigareläggningen av investeringen av Noisun ska rymmas inom den investerings- och upplåningsram som kommunfullmäktige fastställde i augusti. Det går inte att specifikt urskilja vilka investeringar som finansierats med lån eller inte. Totalt beräknas kommunen låna 100 miljoner kr i år och finansiera 140 miljoner kr med egna medel, det vill säga investeringarna budgeteras uppgå till totalt 240 miljoner kr och då ryms alltså Noisun inom den ramen.

En tidigareläggning betyder att man kan ta 13 miljoner redan 2014, hur och från vad?

Informationschef Monica Forsell: –Den totala ramen ligger fast, alltså är det en omprioritering som görs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Makten måste tillbaka till lärarna!

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

S vill höja skatten för att stoppa skenande skuldbörda

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget