maj 2018

Ta strid för det lokala!

Med anledning av regionfullmäktiges förslag att slå samman styrelserna för ett antal sjukhus – däribland Alingsås sjukhus –  har de liberala politikerna

Mer

Politikerna vilseledda – IGEN!

Den nya dataskyddsförordningen Förvaltningen, tjänstepersoner, har informerat politikerna om att den nya dataskyddförordningen inte tillåter att kommunstyrelsens diarium och protokoll publiceras på

Mer