april 2018

Standard miniatyr

Röjning i Gråbo

/

Medskapandegruppen tjuvstartar Medskapandegruppen i Gråbo fick i uppdrag av Lerum kommunstyrelsen, att ta fram underlag för att utveckla hur boende och besökare

Mer

 Kommunstyrelsen 25 april 2018

Antagande av ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av byggnadsplan LB33

Mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner 2017. Sedan undersökningen genomfördes första

Mer

Kommunen protesterar!

//

Svenska Kraftnät planerar en ny 400-kilovoltsedning på sträckan Skogssäter – Stenkullen. Lerums kommun protesterar kraftfullt mott ytterligare en kraftledningsgata genom kommunen. Gråbo

Mer