maj 2017

Några tankar om vatten

/

Vi får nu regelbundet rapporter om sjunkande grundvattennivåer. Hälften av allt råvatten som används till dricksvatten kommer från ytvatten, alltså sjöar eller rinnande vattendrag.

Mer

Företagsklimatet i kommunen

Svenskt Näringsliv har nu publicerat resultatet av 2017 års enkät. På www.foretagsklimat.se kan du se resultatet för vår kommun. Du kan även

Mer

Kommunslogans

Att 245 av landets kommuner har formulerat en slogan är kanske mer än de flesta vet. Lerums kommuns slogan är – Lerum-

Mer

Så här har vi det på Garveriet

Av garverigrannen Berit Friberg fick FlodaNyheter ta del av ordningsreglerna vid Garveriet.   Normalordningsregler. § 1 Arbetstidens början och tillkännagives genom signal.

Mer

Var finns alternativen?

I februari besökte Kerstin Kärnekull Garveriet i Floda och höll en intressant föreläsning om  hur vi skall skapa ett gott boende för

Mer

Nyföretagarfest på Lilla Ön

Nyföretagarcentrums evenemang igår (10 maj) lockade ett femtiotal besökare till Floda. Kvällen inleddes av med presentation av Nyföretagarcentrum. Unossons livs stod för

Mer