december 2014

Floda i budgeten för 2015

S, MP, C och FP:s gemensamma budget klubbades igår igenom på årets sista fullmäktigesammanträde. Förslaget med bland annat utökade satsningar på skola

Mer